Rowico stödjer BRIS. Bris arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda. Genom att stödja BRIS möjliggör dom stöd till barn och unga via telefon, chatt, mejl, forum och gruppverksamhet. Bris driver även en vuxentelefon där vuxna kan få stöd i frågor som rör barn. Bris erbjuder också stöd till barn via gruppstöd och arrangerar regelbundet stödhelger för familjer där en förälder begått självmord och för familjehemsplacerade barn och vi arbetar för att se till att ansvariga politiker, makthavare och myndigheter ska ta sitt utlovade ansvar för barns rätt att må bra.  

För mer information om BRIS arbete gå in på bris.se