Rowico stödjer BRIS. Bris arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda. Genom att stödja BRIS möjliggör dom stöd till barn och unga via telefon, chatt, mejl, forum och gruppverksamhet. Bris driver även en vuxentelefon där vuxna kan få stöd i frågor som rör barn. Bris erbjuder också stöd till barn via gruppstöd och arrangerar regelbundet stödhelger för familjer.