FÖR OSS ÄR DET VIKTIGT ATT VARA MED OCH STÖDJA

Bris - en barnrättsorganisation

Rowico stödjer BRIS. Bris arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda. Genom att stödja BRIS möjliggör dom stöd till barn och unga via telefon, chatt, mejl, forum och gruppverksamhet. Bris driver även en vuxentelefon där vuxna kan få stöd i frågor som rör barn. Bris erbjuder också stöd till barn via gruppstöd och arrangerar regelbundet stödhelger för familjer.

Team Rynkeby - ett nordiskt välgörenhetsprojekt

Rowico stödjer Team Rynkeby fondens arbete. Team Rynkeby - God Morgon är ett nordiskt välgörenhetsprojekt som varje år cyklar till Paris för att samla in pengar till förmån för barn med allvarlig sjukdom. Merparten av pengarna, som Team Rynkeby - God Morgon samlar in går till kampen mot barncancer. 

Cancerfonden - svensk cancerforkning.

Vi stödjer svensk cancerforskning. Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar dom med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Sedan Cancerfonden grundades 1951 har vi delat ut närmare 10 miljarder kronor till svensk cancerforskning.

SPINN OF HOPE

Vi stödjer Spin of Hope varje år, vilket innebär att Rowico är med och stödjer Barncancerfonden. Alla pengar som samlas in under Spin of Hope går till den livsviktiga forskningen samt ger stöd till cancerdrabbade barn och deras familjer.