Sedan 1971 har vi utvecklat en flexibel, miljövänlig och kostnadseffektiv logistikkedja för att distribuera stora beställningar av möbler över hela världen. Det hjälper oss att hålla våra priser konkurrenskraftiga och vårt koldioxidavtryck så lågt som möjligt.

Om du är återförsäljare av våra möbler kan vi leverera direkt från vår moderna lagerbyggnad på 15 000 m² till dina lagerlokaler, eller direkt till din kund.