FSC® - en kvalitetsstämpel

Sedan Rowico grundades 1971 har trä varit vårt viktigaste arbetsverktyg. Därför är det självklart för oss att arbeta aktivt för att bidra till ett ansvarsfullt skogsbruk.

Vårt FSC®-certifikat

Hösten 2017 blev vi godkända för att sälja FSC®-certifierade varor och i början av 2018 rullade de första FSC-certifierade möblerna ut från vårt lager i Halmstad. Med vårt FSC-certifikat vill vi sätta extra fokus på att vi arbetar aktivt med hållbarhet. Genom att erbjuda FSC-certifierade möbler kan vi bidra till en minskad negativ klimatpåverkan och gynna ett mer ansvarsfullt skogsbruk.

Vad innebär en FSC® - certifiering?

FSC står för Forest Stewarship Council som är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Att en möbel är FSC-certifierad hos oss på Rowico innebär att allt trä kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. Genom att köpa en möbel som är FSC-certifierad gör du ett bättre miljöval.

För att man som företag skall kunna titulera sig som FSC-certifierad måste man ha 100 % kontroll över sina leverantörskedjor och sin lagerhållning. Man granskas regelbundet av en extern part. Rowico granskades och blev godkända senast i maj 2019. Är du intresserad kan du själv läsa om vårt certifikat på se.fsc.org/se-se och söka på Rowicos certifikatsnummer BV-COC-135942 eller vårt licensnummer FSC-C135942.

Hur jobbar vi framåt?

Under de kommande åren vill vi utöka antalet FSC-märkta varor i vårt sortiment. Genom att öka vår efterfrågan på FSC-certifierat trä bland våra leverantörer vill vi skapa ringar på vattnet och bidra till en minskad klimatpåverkan genom att uppmuntra till en mer hållbar konsumtion och produktion. 

Har du frågor kan du alltid kontakta oss på sustainability@rowico.com